Impressum

Marketing, redactioneel:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
D-10589 Berlijn
Duitsland

Tel: +49 (0)30 29392-0
Fax: +49 (0)30 29392-400
HRB Berlin 127205
Btw-nr. DE 813 263 603

Bedrijfsleider:
Denis Burger, Jan Gackenholz, Klaus Schmidt

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het onlineaanbod
MAGIX accepteert geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie.

Aanspraak op verantwoordelijkheid van MAGIX, betrekking hebbend op materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn in principe ongeldig in zoverre er aan de kant van MAGIX geen sprake is van aan te tonen verwijtbare of grove nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. MAGIX houdt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging aan te passen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te plaatsen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van MAGIX liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht gaan in het geval dat MAGIX van de inhoud kennis heeft genomen en het haar technisch mogelijk en te vereisen zou zijn het gebruik in het geval van inhoud die in strijd is met de wet te verhinderen.

MAGIX verklaart hiermee uitdrukkelijk dat het op het tijdstip van de link geen illegale inhoud naar de te linken pagina's te herkennen waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft MAGIX geen invloed. Daarom distantieert MAGIX zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links veranderd zijn. Deze regel geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod evenals voor vreemde entry's in alle fora, in gebruik genomen gastenboeken en ander aanbod. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, in het bijzonder van schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke daar aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk.

Bij MAGIX iPACE onlineservice-aanbiedingen is de gebruiker verantwoordelijk die de inhoud in het MAGIX-aanbod heeft geplaatst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken- en productnamen vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van geldende naamrechten en de patentrechten van de betreffende ingevoerde bezitters. Op grond van het enkel noemen is niet de conclusie te trekken dat merknamen niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde door MAGIX zelf gemaakte objecten blijft enkel bij MAGIX. De inhoud, het ontwerp, alle graphics, elke selectie en lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht op kopie, verspreiding of vertaling blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Geen deel van de inhoud van deze websites, noch teksten, muziek, video's of foto's mogen zonder schriftelijke toestemming van de MAGIX Software GmbH in welke vorm dan ook gereproduceerd worden of in een andere machinaal leesbare vorm of taal worden omgezet.

Alle reproductierechten voorbehouden.

4. Gegevensbescherming
MAGIX biedt in zijn internetaanbod de mogelijkheid voor invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, foto's, muziek, video's). De openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker vindt uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis.
Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare gepubliceerde contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Alle rechtelijke stappen tegen de verzender van zogenaamde spammails bij het in strijd handelen met dit verbod voorbehouden.

Meer informatie over gegevensbescherming

5. Werking van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
In zoverre delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst met de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onberoerd.