het maken van een Fade in- Fade - out vooral voor geluid.

mi-bo schreef op 12.11.2018 om 17:30 uur

Een uitleg hoe Fade-in & Fade -out kan worden gemaakt.

voorbeeld is zonder dat beeld en geluid is ontkoppeld, wordt dan een fade-in & Fade- out gemaakt gaat beeld ook gelijk mee.

daarna wordt beeld en geluid ontkoppeld door beeld en geluid te activeren en daarna  op dit icoon klikken.

Als nu een( geluid ) Fade- in & Fade out gemaakt zal het beeld niet beïnvloed worden.

Ook is te zien hoe met Ctrl+ Shift+V de geluid lijn is te bewerken ( beeld en geluid moeten wel ontkoppeld zijn.

En het laatste mogelijkheid is via de geluidmixer rechts op het einde van de grijze balk .

Wilt U beeld en geluid weer koppelen., beeld en geluid activeren en dan deze icoon gebruiken

Michael

Reacties

Nog 0 reacties - Schrijf de eerste reactie