Wat is er veranderd in MFS 2020met update naar versie 19.0.2.36

mi-bo schreef op 19.12.2019 om 14:03 uur

Met versie 19.0.1.24 zag verkenner er zo uit,

ook was er bij opstarten de mogelijkheid fotostory maken

Deze optie is vervallen, daar er geen / weinig gebruik van wordt gemaakt.

dit is niet meer aanwezig na update van 95 Mb

Wel is het mogelijk via bewerken- assistent- slideshow maker ( toets W )

 

Sinds 16.12.2019 een download update van 95 MB naar versie 19.0.2.36 en is verkenner veranderd.

wat is er nieuw,

Als dit wordt geopend komt deze vermelding,

gaat U hier mee akkoord,

dan ziet het er zo uit,

Aan de rechterzijde ziet men 3 stippen klik hierop, + & - kunnen de iconen worden vergroot of verkleind.

grote symbolen kwadratische symbolen.

 

op data. na aanvinken browser.

leeg bestand

laatste optie terug zetten zoals het voor de update was.was

 

dit heeft te maken met andere opties video en tekst

sc6

Michael