Communityregels – onze nettiquette

Wanneer veel mensen op een plek zoals de MAGIX Community bij elkaar komen, is het belangrijk een paar basisregels op te zetten voor de omgang met elkaar. Voor magix.info gelden de volgende regels:

Wij behouden ons het recht voor de communityregels te allen tijde te wijzigen. Zo'n verandering zullen wij jou op tijd mededelen.

1. Met elkaar – niet tegen elkaar

Respecteer meningen en inzichten van andere leden in onze community. Uitschelden, beledigen of lastig vallen op welke wijze dan ook van communityleden is verboden. Iedereen is welkom in de MAGIX Community, ongeacht leeftijd, geslacht, nationaliteit, uiterlijk, seksuele geaardheid, nationaliteit, taal, politieke geaardheid, ras of religie. Daarom verwachten wij een respectvolle en vriendelijke toon in de omgang tussen forumgebruikers. Vermijd provocaties en blijf zakelijk. Postings, die enkel tot het uiten van frustratie dienen, worden door ons gewist. Het lid dat deze posting geschreven heeft, wordt gewaarschuwd en bij aanhoudend handelen in strijd met de regels uitgesloten van de community.

2. Stel krachtige en vriendelijke vragen

  1. Formuleer je uitspraken, bijdragen en vragen zo vriendelijk, exact en duidelijk mogelijk.
  2. Vergeet bij alle vragen en hulp die concreet betrekking hebben op MAGIX software of onlineservices, niet de gegevens van je hardware, besturingssysteem en de software met versienummer met anderen te delen.
  3. magix.info is een gratis service voor vragen en discussies op het gebied van multimedia. magix.info Het is geen supportvervanging. Daarom kan het onder omstandigheden voorkomen dat je bijdragen of vragen niet beantwoord worden. Neem in dergelijke gevallen rechtstreeks contact op met ons supportteam. Duidelijke en gedetailleerde bewoordingen kunnen soms wonderen doen.
  4. De redacteuren en moderators geven hulp bij het gebruik van magix.info of bekijken en bemiddelen maar zijn geen MAGIX supportmedewerkers. Wanneer je hier geen antwoord op je vraag hebt gevonden, neem gewoon contact op met de MAGIX support via: https://www.magix.info/nl/support/
    De medewerkers van MAGIX helpen je ook zeer graag verder.

Let op: de redactie en de moderators behouden zich het voorrecht inhoud te bewerken om thema's te sorteren, provocaties te vermijden en vragen te preciseren. Wij vragen om jouw begrip hiervoor.

3. Vermijd thema's met gelijke inhoud en lege bijdragen

Voor veel problemen is er al een oplossing op magix.info, wij raden je daarom aan eerst de zoekfunctie gebruiken voor je een thema publiceert. Zo blijft het forum mooi overzichtelijk en duiken er minder thema's op met dezelfde of soortgelijke inhoud. Cross-posting, het plaatsen van dezelfde bijdrage in meerdere categorieën is eveneens af te raden.

Bijdragen zonder informatieve boodschap kun je beter geheel vermijden. Daartoe behoren ook bijdragen die slechts uit 1-3 woorden bestaan (bv. ter bevestiging van de vorige bijdrage) of smiley-bijdragen (bijdragen die alleen uit smiley's bestaan). Deze worden bij kennisname door de redacteuren en moderatoren gewist. Ook onnodig citeren kan worden ingekort of zelfs compleet worden verwijderd. Uiteindelijk wil je bij een probleem zo snel mogelijk informatie vinden en je niet door een lijst van smiley's worstelen.

4. Media

In het gedeelte "Media" van de MAGIX Community heeft u de mogelijkheid uw creaties te delen en feedback van andere gebruikers te krijgen. Nogmaals, er zijn een paar eenvoudige regels te volgen:

  1. Het maximum aantal uploads per gebruiker is beperkt tot 2 mediabestanden per dag, zodat geen enkele upload onopgemerkt blijft en iedereen feedback kan krijgen.
  2. Wanneer u commentaar geeft op een upload, gebruik dan een vriendelijke toon - bekritiseer het werk constructief, maar bekritiseer nooit de kunstenaar en zijn ideeën.
  3. MAGIX is gevestigd in Duitsland, waar wij geloven in vrijheid van meningsuiting. Iedereen is dus welkom om zichzelf, zijn emoties en zijn ideeën vrijelijk te uiten. Onze verantwoordelijkheid tegenover het minderjarige publiek mag echter niet uit het oog worden verloren. Indien nodig behouden de redactie en moderatoren zich het recht voor om op basis van de omstandigheden van het moment te beslissen of een bepaalde inhoud geschikt is voor alle leeftijdsgroepen dan wel of deze verborgen of verwijderd dient te worden.

5. Reclame en spam

Het is niet toegestaan de community te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of enige vorm van reclame. De verspreiding van SPAM-inhoud is ook strikt verboden.

6. Illegale kopieën, illegale downloads, pornografie, racistische en discriminerende bijdragen

Het bevragen, aanprijzen en linken van auteursrechtelijk beschermde inhoud voor illegale doeleinden is strengst verboden. Het linken, aanprijzen en vertonen van pornografische inhoud is niet toegestaan. Bijdragen die tot rassenhaat en nazisme oproepen kunnen tot strafrechtelijke vervolging leiden. Discriminatie en beledigingen van andere gebruikers en minderheden worden niet getolereerd.

7. Aanwijzingen - inbreuk op de contractvoorwaarden

Aanwijzingen van onze redacteuren en moderators dienen te worden opgevolgd. Wij willen daarmee de kwaliteit van de discussies op constant niveau houden en beledigende inhoud tegenover gebruikers, MAGIX medewerkers en moderatoren voorkomen.Gebruikers die de fora als persoonlijk decor gebruiken en met hun bijdragen continue onrust willen stichten, moeten met gepaste maatregelen rekenen.

Wanneer een lid wordt lastiggevallen, dan kunnen de redactie en moderatoren met een waarschuwing, vervolgens blokkering en ten slotte verwijdering uit de community reageren. In privéberichten gelden dezelfde regels als in de forums en alle delen van de gemeenschap.

Alle overtredingen van de gemeenschapsregels moeten worden gemeld aan de redacteur : redaktion@magix.info

8. Dubbele aanmeldingen

Meer aanmeldingen van een en dezelfde persoon zijn niet toegestaan. Dit leidt tot verwarring, verstoring van de beoordelingen en wantrouwen onder de gebruikers. De administratie behoudt zich het recht getraceerde dubbele accounts direct uit de Community te verwijderen.

9. De uitzondering op de regel

In sommige gevallen die niet door de hiervoor genoemde regels benoemd zijn, beslist de redactie op grond van voorliggende feiten.

10. Namen

Het is niet toegestaan namen van MAGIX-medewerkers in eigen bijdragen te noemen of openbaar te maken.

Wij wensen je veel plezier, een spannende uitwisseling en spannende discussies op magix.info.
Uw MAGIX Team

Status: November 2021

Alle opmerkingen over de gemeenschapsregels moeten worden gericht aan: redaktion@magix.info
Voor juridische vragen, gelieve de algemene voorwaarden te lezen.