verband tussen een Project (.MVP-bestand) en een Film (.MVD-bestand)

Zenden schreef op 23.08.2019 om 14:15 uur

Wat is precies het verband tussen een Project (.MVP-bestand) en een Film (.MVD-bestand) in Video Deluxe?

 

In Video Deluxe versies vanaf versie 15 wordt op een volgende manier omgegaan met Projecten en Films. Wanneer u Video Deluxe opent, dan komt standaard het welkom-scherm met daarin de gegevens voor het te openen Project. U kunt een nieuw Project starten (dat standaard als naam de huidige datum krijgt), of een bestaand Project openen. Met andere woorden, wanneer u Video Deluxe start wordt er dus ALTIJD een Project geopend (een nieuw leeg Project, of een reeds eerder aangemaakt Project). Een Project heeft altijd een bestandsnaam eindigend op .MVP.

 

 

Wat is nu de samenhang tussen een Project en een Film in Video Deluxe 16 (en 15)? In een Project zit altijd minimaal 1 Film. Maar in een Project kunnen ook meerdere Films zitten. Een Film is datgene wat u in het Bewerken deel van het programma in de tijdlijn ziet staan, of in het Opnemen gedeelte van het programma als vierkant Filmblokje onderin ziet staan; ieder blok is 1 Film. Meestal heeft u 1 Film in 1 Project, en dus ziet u in het Opnemen deel slechts 1 vierkant Filmblokje staan.

 

Waarom eventueel meer dan 1 Film in 1 Project? Dit kan zinvol zijn, wanneer u bijvoorbeeld 3 korte Films heeft (die eventueel een bepaalde samenhang hebben), en die op 1 DVD wilt branden. In het DVD hoofdmenu verschijnen dan 3 "knoppen" die afzonderlijk een van die 3 Films starten kunnen.

 

Normaal gesproken slaat u altijd een Project op; dus een bestand met de extensie .MVP. Wanneer u dat doet wordt de in dat Project bevindende Film (of Films) automatisch ook opgeslagen, zonder dat u dit "ziet". Een Film heeft echter op de achtergrond ook een bestandsnaam, en die eindigt op .MVD.

 

U ziet het overzicht van de eventueel geopende verschillende Films in een Project via menu Venster, of in het Bewerken scherm via de vijfde knop van links tussen de tijdlijn en de voorbeeldmonitor (het film-spoeltje), of dus in het Opnemen deel van het programma de Filmblokjes onderin. Door een Film te selecteren wordt deze actief, en komt dus in de tijdlijn te staan voor eventuele bewerking.

 

 

Nu kunt u de Films in een Project "Beheren" via het menu Bestand / Films beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld een Film uit een Project verwijderen. Wanneer u echter slechts 1 Film in een Project heeft en u verwijdert dit, dan krijgt u dus de "vreemde" situatie dat u wel in een Project zit, maar dat zich hierin geen Film bevindt. In dat geval is de tijdlijn ook grijs, en ook in het Opnemen deel van het programma zijn een aantal zaken grijs. Dit ontstaat dus omdat er vanuit gegaan wordt dat er altijd minimaal 1 Film in een Project aanwezig is. U kunt dan bijv. via Films beheren, een nieuwe Film openen, of een bestaande via Film importeren of Toevoegen.

Wanneer u bovenstaande concepten in de gaten houdt dan worden bepaalde meldingen in Video Deluxe ook duidelijker. Zo kunt u bijvoorbeeld in een Project zitten, en dan nog een Project openen (een .MVP bestand dus). Dan komt dus de vraag of u het huidige Project wilt sluiten of dat u het te openen Project wilt Toevoegen aan het reeds geopende Project. Kiest u voor die laatste optie, dan worden de Film (of Films) uit het te openen Project als Films toegevoegd aan het huidige Project, en vindt u ze dus terug in het Film overzicht (bijv. via menu Venster dus).

Om enig gevoel te krijgen van het verband tussen Projecten (.MVP bestanden) en Films (.MVD bestanden), adviseer ik u om een beetje te experimenteren met Films en Projecten, en ook de verschillende mogelijkheden van het Films beheren menu onder menu Bestand eens te gebruiken, en kijken wat voor uitwerking e.e.a. allemaal heeft.

Reacties

Nog 0 reacties - Schrijf de eerste reactie