Comments

johnebaker wrote on 11/24/2020, 2:13 PM

@Stefan-Jonasson

Hi - Hej

Assuming you are using Windows 10

Try turning on the following privacy settings in Windows to allow the program to access the USB device:

In Windows Settings, Privacy, Microphone and Camera - select Allow desktop apps to access your microphone/camera

You may need to re-install the drivers and software.

Google translate:

Förutsatt att du använder Windows 10

Försök att aktivera följande sekretessinställningar i Windows för att låta programmet komma åt USB-enheten:

I Windows Inställningar, Sekretess, Mikrofon och kamera - välj Tillåt skrivbordsappar att komma åt din mikrofon / kamera

Du kan behöva installera om drivrutinerna och programvaran.

John EB
Forum Moderator

Lateral thinking can get things done!

VPX 12, MEP Premium 2021, and earlier versions 2015 and 2016, Music Maker Premium 2021.

Running Windows 10 Professional 20H2 64bit on Intel i7-8700K 3.2 GHz, 16GB RAM, RTX 2060 6GB 192-bit GDDR6, 3 x 2Tb internal HDD + 60GB internal SSD, + 6 ext backup HDDs, Sony FDR-AX53 Video camera, Contour HD 1080 and Sony HDR-AS30V Sports cams.