Comments

SP. wrote on 8/7/2023, 4:02 AM

@Christer-Larsson Se till att videoklippet har rätt ljud- och videocodec. Det är troligt att du inte kan infoga videor med godtyckliga codecs.

 

 

Make sure the video clip has the correct audio and video codec. It is likely you cannot insert videos with arbitrary codecs.