Problem installaing the USB video converter for Video Saver.

ogroven wrote on 12/31/2009, 7:04 AM
Hei! Jeg har Nylig videoen Saver kjøpt. Jeg er ikke i stand til å installere USB driverne til min PC. Jeg har en Dell Studio 1737 med Windows Vista.
Jeg Köbler til USB-video Omform og sett inn CD-Romen, og klikk på USB-driveren fra installasjon manager. JEG Meldingen så får «omsorg for at USB MAGIX Video Converter Datamaskin Koblet han til. Koblet de Jeg har til alle tre USB-porter uten suksess.
Jeg har også forsøkt å sette inn USB Video Converter den første, så om sted for Vista Sjåfør være, og jeg stasjon Klikk på CD. Lø han på Budskapet USB Kjører Program er ikke oppdaget.
Enhver løsning for dette?

Respekt
Olav Groven