Video Saver Magix 8th edition; nauhoitus tietokoneelta ei käynnisty

LeilaMel wrote on 9/26/2020, 10:58 AM

Sovelluksen Video Saver asennus tapahtui onnistuneesti. Prosessi jatkuu hyvin siihen asti, että aloitan nauhoituksen videolaitteelta tietokoneelle. Antaa seuraavan virheilmoituksen:

Tallennuslaite ei tue ääninäytteenottotaajuutta (48000 Hz). Vaihda laajennettuun näyttöön ja valitse asetus "Käyttäjän määrittelemä". Tallennusformaatin asetusten valintaikkuna avautuu. Valitse siellä seuraava ääninäytteenottotaajuus 192000 192000 19200 (Hz).

Ohje ei toimi. Taajuutta 192000 ei valikossa ole. Suurin taajuus on 48000 ja edellisessä asennuksessa suurin oli 92000. Missä vika?

Tietokoneessani on Windows10.

 

Google Translate:

 

Video Saver was successfully installed. The process continues well until I start recording from the video device to the computer. Gives the following error message:

The recording device does not support the audio sampling frequency (48000 Hz). Switch to the extended screen and select the "User Defined" setting. The recording format settings dialog box opens. There, select the next audio sampling frequency 192000 192000 19200 (Hz).

Help does not work. The frequency 192000 is not in the menu. The maximum frequency is 48,000 and in the previous installation the highest was 92,000. Where is the fault?

My computer is running Windows10.

Comments

No comments yet - be the first to write a comment...