Comments

SP. wrote on 10/30/2022, 4:57 PM

@Damian-Bonkowski Powiedz nam, który komunikat o błędzie jest wyświetlany.  Możesz przesłać zrzut ekranu komunikatu o błędzie, używając ikony niebieskiej strzałki nad polem tekstowym.

 

Please tell us which error message is shown. You can upload a screenshot of the error message by using the blue arrow icon above the text box.

Damian-Bonkowski wrote on 10/30/2022, 5:01 PM

błąd czytania programu

Damian-Bonkowski wrote on 10/30/2022, 5:06 PM

takie cuda

SP. wrote on 10/30/2022, 7:21 PM

@Damian-Bonkowski 

Czy Twoje sterowniki graficzne Intel są aktualne?  Możesz także zmienić tryb graficzny aplikacji.  Może to pomoże:

 Możesz zmienić tryb renderowania, edytując MxQt.cfg w katalogu programu i za pomocą edytora tekstu.

 Zanim

 [QtOpenGlEngine]
 QT_OPENGL=angle

 Odtąd

 [QtOpenGlEngine]
 QT_OPENGL=software

 Jeśli istnieje znak #, musisz go również usunąć.

 

 

Are your Intel graphics drivers are up to date? You can also change the graphics mode of the application. Maybe this will help:

You can change the rendering mode by editing MxQt.cfg in the program directory and with a texteditor.

Change

[QtOpenGlEngine]
QT_OPENGL=angle

to

[QtOpenGlEngine]
QT_OPENGL=software

In case there is a #-character, you need to delete that too.

Damian-Bonkowski wrote on 9/30/2023, 7:48 AM

Dlaczego nie mogę wyłączyć nożyczek w programie audio clining lab

Damian-Bonkowski wrote on 9/30/2023, 7:49 AM

Funkcja Nożyczki uniemożliwiają poprawne działanie programu

SP. wrote on 9/30/2023, 9:04 AM

@Damian-Bonkowski Polecam zrestartować komputer.  Wybierz opcję Uruchom ponownie, a nie opcję Zamknij.

 

 

I recommend to restart the computer. Please select the Restart option and not the Shut down option.

Damian-Bonkowski wrote on 11/3/2023, 6:57 PM

Whatever I want to do in the field of operation, I cannot turn off the scissors function, everything cuts into pieces